വിജെ ചിത്രയുടെ മാറ്റം കാണാം.. പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു ഞെട്ടി ആരാധകർ

പാണ്ഡ്യന്‍ സ്റ്റോഴ്‌സിലെ മുല്ലയുടെ മാറ്റം കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ഫോട്ടോസും പുതിയ ഫോട്ടോസും കണ്ടിരുന്ന പോകും എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല.

നിങ്ങള്ക്ക് ഈ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കു വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക് വഴിയോ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അറിയിപ്പ്: ജീകെർസിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്ന വിഡിയോസിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും അത് അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്ന ചാനലിന്റെ ആണ്. നിങ്ങള്ക്ക് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാനോ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ അതാതു ചാനലുകളും ആയി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124